فرصت شغلی در مسینا – فرم استخدام

فرم استخدام

در صورت تمایل فایل رزومه خود را به ایمیل emp@messina.lighting ارسال نمایید
مشخصات فردی

مثال : 1360/01/01


شغل مورد نظر

در این قسمت مهارت های ویژه یا عنوان های شغل پیشین خود را بنویسید


مشخصات تحصیلی

مثال : هنرستان نمونه


سابقه کاری

سابقه کار در بیمه تامین اجتماعی

این تیک برای تشخیص کاربران انسانی از روبات های اتوماتیک ثبت فرم می باشد

لطفا صبر کنید